ความเห็น 4492

KM การศึกษานอกโรงเรียน

กษมา ยุกตะทัต
IP: xxx.143.163.26
เขียนเมื่อ 

เรียน ทีมงาน สคส เครือข่าย km กศน. ขอขอบคุณคุณหญิง ลลินทร ที่กรุณามาเป็นพี่เลี้ยงให้ทีมงาน กศน.ภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และเพชรบูรณ์ ที่จะใช้รูปแบบ KM เป็นเครื่องมือในการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน ร่วมกับ สกว.ที่จะจับมือกับ กศน.นำการวิจัยท้องถิ่น ลงไปชวนคนในชุมชน พัฒนาชุมชน คล้ายกับโรงเรียนชาวนาที่สุพรรณบุรี รูปแบบนี้เป็นการเปิดมิติใหม่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย(ศศ.) กทม.ร่วมกับศูนย์ภาคเหนือ จะนำร่องกิจกรรมให้ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งมีบรรณารักษ์เป็นคุณอำนาย การจัดการความรู้เพื่อชุมชน แนวความคิดนี้ได้คุยกัน 2-3 ครั้งแล้ว จะลงมือลงพื้นที่กลางเดือนนี้ หวังว่าทีมงาน สคส.และสกว.จะร่วมเป็นภาคีเครื่อข่ายในระยะยาวของ กศน.ต่อไป

                ขอบคุณอีกครั้ง  จาก กษมา  ผอ.ศศ. กศน.