ความเห็น 447940

G2K เฮฮาศาสตร์ vs Chaordic Organization

เขียนเมื่อ 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะที่ยุ่งเหยิงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีเกิดมีดับ มีสำเร็จเปรี้ยงปร้าง มีล้มเหลวไม่เป็นท่า ใครนึกจะทำอะไรก็ทำ ไม่ต้องขออนุญาตใคร แต่ทุกท่านที่อ่านความเห็นอันนี้ก็ยังเวียนว่ายอยู่ในอินเทอร์เน็ตครับ มากบ้างน้อยบ้าง

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่มีผู้ใดควบคุม (นอกจากอำนาจแบบด้อยพัฒนาซึ่งพยายามและล้มเหลวตลอดมา) แต่ยังสามารถทำงานร่วมกัน เป็นความเป็นระเบียบเพื่อความยุ่งเหยิง มีข้อเสนอใหม่ๆ มีเว็บไซต์ใหม่ มีบริการใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ ทั้งดีและไม่ดี ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเลือกเอาเอง ตามวุฒิภาวะของตน

ผมคิดว่าที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างนี้ เพราะมีเป้าหมายที่ชัด (direction/purpose/principle) ว่าเป็น "เครื่องมือสื่อสาร" ชนิดหนึ่ง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ได้วางตัวเองไว้ว่าเป็นที่หมาย (destination) ซึ่งมักจะมีคำว่า "ต้อง" มากำกับอยู่

อินเทอร์เน็ตเป็น complex adaptive system โดยธรรมชาติ มีลักษณะ chaodic แต่ไม่เป็น organization ในลักษณะที่ว่ามีองค์กรมาควบคุมจัดการ