ความเห็น 4476

NICE ศึกษาดูงานคณะสหเวชศาสตร์

สมลักษณ์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
    ผมเห็นด้วยกับการศึกษาดูงานภายในมหาวิทยาลัยครับ คณะสหเวชศาสตร์กำลังเป็นผู้นำด้านการให้ศึกษาดูงาน คณะใหญ่เช่นคณะวิทย์น่าจะไปดูงานที่สหเวชฯ แต่ถ้าลองคิดกลับกัน คุณบอยน่าจะทำโครงการให้คณะสหเวชฯ มาเยี่ยมคณะวิทย์ฯบ้าง เผื่อจะได้คุณเพชรรัตน์ไปเขียนบล็อกครับ