ความเห็น 44752

กำหนดการจัดการเรียนรู้

พรรณา ทรพล
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 
จากการได้อ่านสาระการเรียนรู้วิชานวัตกรรมการเรียนรู้เป็นวิชาที่ต้องอาศัยความคิดและเวลาในการสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งวิชาเนี้ป็นวิชาที่จะทำให้เราเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมสามารถที่นำนวัตกรรมไปใช้ได้