ความเห็น 44728

ชีวิตที่พอเพียง : 49. ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน

เขียนเมื่อ 
คิดว่านี่คือภูมิปัญญาตะวันออกที่แตกต่างจากตะวันตกค่ะอาจารย์