ความเห็น 44726

วงจรแพลนเน็ตใครยาวที่สุด คำถามเพื่อค้นหา Popularity ของบล็อก

เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์จันทวรรณ...         

  • อ่านแล้วทำให้เข้าใจเรื่อง "แพลเน็ต" ได้ดีขึ้น Go2Know ดูจะคล้ายสถาบันการศึกษา...
  • มีอะไรใหม่ๆ ให้เรียนรู้ทุกวัน