ความเห็น 44623

คิดอย่างไรที่ใช้ Gotoknow ในการเรียนการสอน

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ
  • อย่างที่อาจารย์จันทรวรรณเขียนครับ เราไม่ได้ทะเลาะกัน
  • แล้วผมก็อ่านบันทึกที่ ดร.ธวัชชัย ชี้แจงไว้แล้วครับ
  • ผมยังรู้สึกชื่นชม ดร.ธวัชชัยเสียอีกที่กล้าพูด