ความเห็น 44602

เคล็ดลับคุณกิจ..."พึ่งตนเอง"

สิงห์ป่าสัก
IP: xxx.113.45.100
เขียนเมื่อ 
  • เวอร์ชั่น 2 ทำให้ต้องฝึกปรือการใช้เครื่องมือกันอยู่หลายวันเหมือนกัน
  • ผมใช้วิชาดำน้ำครับ ลงมือปฏิบัติ (ผิดเป็นครู ครับ)