ความเห็น 44470

คิดอย่างไรที่ใช้ Gotoknow ในการเรียนการสอน

น้องนิว
IP: xxx.29.37.21
เขียนเมื่อ 

แง ๆ อาจารย์ของหนูเป็นอะไรกันไปหมด !!  ..หนูเคารพอาจารย์ทั้ง 2 ท่านคะ....เห็นด้วยกับอาจารย์ทั้ง 2 คน แต่อย่าเขียนหรือนำสิ่งนี้มาเป็น"ประเด็น" อีกเลย  ตอนนี้ทุกคนเข้าใจกันหมดแล้วคะ  ...???  ขอบคุณที่เรียนชี้แจงให้พวกเราทราบและหนูจะเป็นคนนึง ที่ไม่ทำแบบนั้นคะ..ขอบคุณ ผศ.ดร.ธวัชชัย  ปิยะวัฒน์ เป็นอย่างสูงที่สอนให้หนูและคนอื่น ๆใช้ blog  อย่างถูกต้อง และเรียนรู้ในสิ่งที่ดี ๆ กล้าคิด กล้าทำ  กล้าพูด  //  และขอขอบคุณ ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร  ที่ชี้แจงให้พวกเราทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดคะ...

/// หนูเป็นคนไปบอกดร.รุจโรจน์ ให้เข้ามาอ่านเองคะ ***///

รักและเคารพอาจารย์ทุกท่านใน gotoknow และถ้าหนูเขียนอะไรที่ทำให้ท่านอาจารย์รู้สึกไม่ดีก็ต้องขอกราบขอโทษอาจารย์  ณ  ที่นี้ด้วยคะ....