ความเห็น 44450

คิดอย่างไรที่ใช้ Gotoknow ในการเรียนการสอน

เขียนเมื่อ 

มีสองความคิดที่อยากเสนอค่ะ

1 เรื่องนักศึกษาและอาจารย์ใช้บล็อก gotoknow เป็นช่องทางการเรียนการพัฒนาการเรียนรู้ จากหลายๆอาจารย์ที่ใช้นะคะ ด้วยดิฉันเองมักจะเข้าไปอ่าน ถึงจะเห็นความซ้ำซ้อนบ้าง แต่หลายๆครั้งก็อมยิ้มกับสิ่งที่นักศึกษาเขียน เพราะจะเจอถ้อยคำเคารพอ่อนน้อมกับอาจารย์และผู้อ่าน และวิธีเสนอความเห็นก็พยายามชักชวนให้เข้าไปดูไปเห็นด้วย ซึ่งดูแล้วน่ารักดี

2 เรื่องการลอก ตัดแปะ นั้นไม่เห็นด้วยแน่นอนค่ะ แต่ถ้าความคิดคนจะตรงกันได้ อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลก สำหรับคนในบริบทเดียวกัน ฐานความรู้เท่ากัน แหล่งค้นคว้าเดียวกัน สิ่งที่ต้องการเห็นคือการอ้างอิงแหล่งที่มาหากมีการนำเสนอแนวคิดสิ่งที่ไม่ใช่ความคิดล้วนๆของตัวเอง