ความเห็น 44429

คิดอย่างไรที่ใช้ Gotoknow ในการเรียนการสอน

เขียนเมื่อ 

จริงๆ ดิฉันก็ตามเรื่องนี้เช่นกัน...ก็ไม่ได้เห็นว่ามีใครเจาะจงว่าเป็นใคร...เรื่องการใช้...เพราะคนที่เป็นอาจารย์..ใช้ Gotoknow นี้มาเป็น Tool ในกิจกรรมการเรียนการสอนมีเยอะและหลายท่าน...และผู้พัฒนาระบบ หรือทาง สคส. ก็ไม่ได้ห้าม แต่สิ่งที่ซีเรียสคือ การลอก และตัดแปะ ตลอดจนการไม่อ้างอิงถึงที่มา หรือแม้เป็นเสมือนการนำความรู้ฝังลึกของตนเองมา...อันไม่ได้แสดงถึง "กึ๋น"...ของผู้บันทึกเหล่านี้ต่างหากเล่าที่น่าจะเป็นประเด็นที่เรากำลังถกกันมากกว่า....