ความเห็น 44417

คิดอย่างไรที่ใช้ Gotoknow ในการเรียนการสอน

เขียนเมื่อ 

     ลึก ๆ ผมเข้าใจนะครับ และมองอย่างเป็นกลาง ๆ ว่าประเด็นอยู่ที่การเข้าใจว่า "ลอก" งานกันแล้วส่งอาจารย์ หากเมื่อไม่ใช่ ประเด็นก็จบลง และ สำหรับผม Happy Ending ด้วย ผมก็คนหนึ่งครับที่ได้รับ E-mail ชี้แจงจาก นศ. ผมพยายามเขียนในบันทึกนั้นว่า ระบบการศึกษาต้องให้ความเชื่อมั่นในตัวเด็ก ให้เขากล้าคิด กล้าทำ ไม่กลัวว่าจะผิดจะถูกครับ ผมคงพูดได้ไม่มากนักในฐานะที่สอนนักศึกษาด้วย แต่ก็เพียงน้อยนิดครับ

     แต่ที่ผมตัดสินให้ให้ คห.นี้คือ ประเด็นที่ผมรู้สึกเศร้า ๆ กับถ้อยคำนี้มากกว่าครับ คือ

           ผมชวนให้สมัครบล็อกของ Gotoknow แต่อาจารย์ท่านไม่ยอมสมัคร ท่านให้เหตุผลว่า "Gotoknow เป็นเว็บที่ออกไปสู่โลกกว้าง การที่เราแสดงความคิด หรือเขียนอะไรออกไปซักอย่างมีคนที่มองเราอยู่ มองว่าเราคิดอย่างไร ทำอย่างไร แล้วยิ่งเป็นคนที่อยู่ในแวดวงวิชาการ เป็นอาจารย์ เป็นดอกเตอร์ คนยิ่งเชื่อคนยิ่งสนใจ แล้วถ้าเราทำอะไรที่ไม่น่าเชื่อถือ เป็นความคิดที่ไม่ได้ผ่านการกรอง แทนที่จะเป็นสิ่งที่ดี กลับจะกลายเป็นผลเสียมากกว่า"

     ประเด็นนี้ครับที่ผมยอมรับเลยว่าเศร้าใจเป็นอย่างยิ่ง อนิจจาประเทศไทย แต่ก็ยอมรับในสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนโดยดุษฏีครับ คงไม่เป็นไรนะครับ เพราะผมก็มีสิทธิเช่นกัน ที่จะแสดงความคิดเห็นนี้ไว้ เพื่อดึง ๆ ความรู้สึกท่านอื่น ๆ ที่จะคล้อยตามไปไม่กล้าใช้ GotoKnow.Org เนื่องจากผมเสียดายโอกาส