ความเห็น 443270

พระบรมราโชวาท เกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้มีความรู้

เขียนเมื่อ 

อีกรอบครับ อธิบายเพิ่มเติมครับ

เล่มนี้บำรุงสมอง "คำพ่อสอน" ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เรียนรู้แต่ละบทแต่ละเรื่อง ตั้งแต่วัยเด็ก นักเรียนและเยาวชน นักศึกษา การทำงาน หน้าที่และความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง มีข้อความดีๆ ทั้งนั้นเลยครับนะครับ ลองดูซักประโยคนะครับ "วัยเด็ก การให้การศึกษาแก่เด็กต้องเริ่มตั้งแต่เกิด", "นักเรียนและเยาวชน เด็กๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว ยังต้องหัดทำการงานและทำความดีด้วย"

 น่าจะเป็นหนังสือสามัญประจำบ้านเอาไว้ให้เด็กๆ อ่าน นะครับ อ่านดังๆ ในบ้านทุกๆ คืน อ่านแล้วอ่านอีกเป็นกิจกรรมในครัวเรือนก็คงดีครับ