ความเห็น 44318

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดการความรู้ กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ(ตอน 2)

เขียนเมื่อ 
       ขอความรู้ในการใช้บล๊อกหน่อยค่ะ เพราะที่เข้ามารู้สึกว่ามันไม่ใช่ ขอท่านผู้รู้ชี้แนะแนวทางให้ด้วยนะค๊ะ ขอบคุณค่ะ