ความเห็น 44255

ประชุมเพื่อปรับปรุงแผนหลัก 3 ปี สสส.(1)

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณคุณแกบครับ  ที่บันทึกอย่างฉับพลัน     อย่าลืมบันทึกประเด็นจาก AAR วันพรุ่งนี้ด้วยนะครับ