ความเห็น 44247

R2R : นำเสนอโครงร่าง R2R

เขียนเมื่อ 
     ในขณะที่แต่ละกลุ่มนำเสนอ บรรยากาศของการ ลปรร.ดีมาก มีการซักถามและตอบข้อสงสัยข้ามกลุ่มกันอย่างสนุกสนาน นี่ผมมองว่าเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญตัวหนึ่งว่า KM เกิดได้ไหมในการนำมาใช้เพื่อพัฒนา
     อีกอย่างนะครับทุก ๆ กลุ่มจะมองเห็นว่าการที่คนไม่พอในการทำงานนั้นยังมีงานที่ทำซ้ำซ้อนกัน และไม่เกิดผลดีต่อผู้รับบริการเลย นี่ก็เป็นจุดร่วมที่ผมสังเกตเห็นว่าการใช้ R2R ค้นหาสิ่งเหล่านี้ได้ ภายใต้ปัญหาทั้งหมด จะมีปัญหาเพียง 20% ที่เหมาะสมในการนำมาแก้ไข/พัฒนา แล้วปัญหาอีก 80% ก็จะหายไปเสียเฉย ๆ หากเราคิดเชิงระบบนะครับ