ความเห็น 44246

R2R : กลุ่มศัลย์(ตอนที่3)

เขียนเมื่อ 
     ความกังวลของกลุ่มนี้ว่าหากเมื่อต่างคนต่างกลับไปที่ตึกแล้วจะไม่ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้า หรือพี่ ๆ เพราะส่วนใหญ่ยังเป็นรุ่นน้อง ๆ ถูกสื่อสารออกมาจากกลุ่มอย่างตรงไปตรงมา ทำให้คุณเอื้อสามารถจัดการให้ได้ในทันทีว่าจะแจ้งและประสานให้ โดยเฉพาะการให้เวลาเพื่อมา ลปรร.กันอีกในการพัฒนาต่อไป นี่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ผมมองว่า "มุ่งมั่น และกล้าพูดตรงไปตรงมา อย่างสร้างสรรค์"