ความเห็น 44230

จดทะเบียนการเกิด ไม่ได้หมายถึงสัญชาติ

เขียนเมื่อ 

หนูก็เป็นคนนึงที่..เคยงงอยู่กับเรื่องการจดทะเบียนการเกิดนี้อยู่มาก ทั้งในแง่ของขั้นตอนและความสำคัญ

แต่พอได้ไปร่วมโครงการสัมมนานี้..ภาพในหัวก็ชัดขึ้นอีกมากมาย เพราะได้ฟังทั้งหลักทฤษฎีจากฝ่ายวิชาการ และแนวทางในการปฏิบัติจริงจากนายทะเบียนด้วย

ตอนนี้..หนูก็คิดเหมือนกับพี่โก๋

สิ่งที่สำคัญ คือ การปรับทัศนคติ