ความเห็น 44226

วันนี้... ครบ 1 ปี GotoKnow.org

เขียนเมื่อ 
   ขอบคุณครับที่ช่วยบอกความจริงในใจ ที่เรามีอยู่และตรงกันมากๆ ออกมา  .. และ ...

   นี่แน่ะ ..
         "และกำลังจะปรับเปลี่ยนเป็น Veesion 2"
         "ที่ไม่แม้จะเคย F2F"