ความเห็น 44193

ถ้าเป็นผม ผมไล่ไป drop แล้ว

ออนไลน์ออนโลก
IP: xxx.114.107.189
เขียนเมื่อ 
  • เห็นใจเจ้าของบันทึกทั้งสามท่านนะคะ  สำหรับบันทึกงานกลุ่มที่ท่านทำไว้อาจบอกแหล่งที่มาและขยายความเพิ่มเติมว่าเป็นส่วนใดหรือเป็นประเด็นใดของการเรียนรู้ในชั้นเรียนของท่าน  น่าจะทำให้บันทึกดังกล่าวสมบูรณ์   เมื่อถูกนำไปเชื่อมเข้ากับบันทึกอื่นๆที่เกี่ยวกับวิชานั้น จะเห็นลำดับเหตุการณ์ที่มาที่ไปชัดเจน  เป็นบันทึกผลงานที่มีคุณภาพดี รวมถึงอ่านแล้วได้อรรถรส
  • ข้อเตือนใจสำหรับนักเรียนนักศึกษารุ่นเยาว์     หากจะค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใดๆประกอบหรืออ้างอิงแล้วนำมาลงบล็อก     ควรบอกแหล่งอ้างอิงรวมทั้งชื่อเจ้าของข้อมูลหรือผลงานนั้นๆ    เพราะว่าเว็บไซต์นี้มีผู้เข้าชมทั่วประเทศ อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด และเกิดเป็นค่านิยมผิดๆตามมา โดยเฉพาะค่านิยมการใช้บล็อกส่งการบ้านพอเป็นพิธี นำผลงานผู้อื่นมาวางแล้วใส่ชื่อตนเองเป็นเจ้าของผลงาน 
  • สังคมแห่งการเรียนรู้ จะพลอยเลื่อนเปื้อน กลายเป็นสังคมแห่งการลอกเลียนไปเสีย
  • ส่วนข้อคิดเห็นของท่านผู้ดูแลระบบ  อ่านแล้วรู้สึกได้ว่ามีความห่วงใยสังคมเรียนรู้ที่นี่มาก  อยากขอบคุณท่านที่เป็นหูเป็นตา  ยอมเสี่ยงเผชิญปัญหา เพื่อปกป้องสังคม Gotoknow.org นับถือท่านจริงๆค่ะ