ความเห็น 44141

ถ้าเป็นผม ผมไล่ไป drop แล้ว

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณอาจารย์ขจิตครับ ผมได้ลบความคิดเห็นออกแล้วนะครับ ได้แต่หวังว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้นักศึกษาได้คิดก่อนที่จะการทำการใดๆ ที่ส่งผลนอกจากถึงตัวเองแล้ว ยังถึงสถาบันที่ศึกษาด้วยครับ

ยิีนดีที่เราได้ช่วยกันเป็นเสียงเพื่อยกระดับการศึกษาของไทยครับ