ความเห็น 44121

มิติแห่งความขัดแย้ง(dimensions of conflict) : ข้อคำนึงบางประการเพื่อการศึกษาโดยครอบคลุม

แทน
IP: xxx.150.249.101
เขียนเมื่อ 

ประเด็นต่อมาที่ผมกำลังมองอยู่คือ ที่มาของกม.เรื่องนี้ กระแสธารของประวัติศาสตร์ ซึ่งพิจารณาพร้อมไปกับระนาบสามมิติดังบทความ มีผลทำให้กม.เรื่องนี้ที่บังคับใช้กันนั้น กลายเป็นกม.หรือไม่ กล่าวคือตามหลัก equity before law และ หลักยุติธรรม เพราะ ผมค่อนข้างมีอคติส่วนตัวเป็นอย่างยิ่ง ถึง"ปัจจัย"ที่ทำให้กม.ปัจจุบัน เบี่ยงเบนออกจากความยุติธรรมไปสู่ความไม่ยุติธรรม หากมีใครทราบหนังสือจำพวกนี้ จะช่วยกรุณาแนะนจักเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งครับผมที่ผมทราบและเจ็บปวดทุกครั้งที่ได้อ่านคือconfession of economic hitman ของจอห์น เพอร์กินส์ ลองอ่านดูครับแล้วจะทราบถึงมหันตภับของมนุษย์แขนงบริโภคสุดโต่ง เช่นอินทรีย์สยายปีก (กล่าวหานโยบายรัฐนะครับมิใช่ตัวปัจเจก)