ความเห็น 44107

ความฝันที่เป็นจริงของคุณแม่

เขียนเมื่อ 

นอกจาก "ชีวจิต" แล้ว ผมคิดว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ การดูแลเอาใจใส่ และพลังใจจากคนใกล้ชิด นะครับ ยินดีด้วยครับ