ความเห็น 44017

KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 16. ความสัมพันธ์

อัมพร หงษ์เจ็ด
IP: xxx.142.211.140
เขียนเมื่อ 

อยากให้คนไทยทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน   และรู้จักนำสิ่งที่ดีมาใช้ในการดำรงชีวิต การทำงานคงช่วยให้องค์กร  หมุ๋บ้าน ตำบล สุดท้ายคือประเทศเกิดการพัฒนา

ในสิ่งที่ดีๆ ได้

ขอขอบคุรที่ทางอาจารย์ได้นำประสบการณ์

องค์ความรู้มาเผยแพร่