ความเห็น 438854

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

ภ.ก.เชิดเกียรติ
IP: xxx.91.19.206
เขียนเมื่อ 

เนื่องจากผมไม่ค่อยได้เข้ามาตอบคำถามที่นี่  เพราะภาระกิจมากเหลือเกิน  จึงจะรบกวนผู้ที่ต้องการสอบถามคำถาม  ไปถามได้ที่

http://dpc9.ddc.moph.go.th/aids/

ผมจะตอบอยู่ที่นั่นเป็นประจำครับ