ความเห็น 43851

เมาหมัดยังไม่หาย หลังจากที่ได้พบศาสตราจารย์โนนากะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีตอนเช้าค่ะอาจารย์ประพนธ์

อ่านบันทึกของอาจารย์ก็รีบเขียนต่อยอดทันทีคะ อยู่ที่นี่ค่ะ http://gotoknow.org/blog/tutorial/36642 

ขอบคุณคะ

จันทวรรณ