ความเห็น 43848

ตัวยึกยือ

เขียนเมื่อ 

พระองค์ทรงงานหนัก เพื่อประชาชนของพระองค์โดยแท้
ขอทรงพระเจริญว่าแต่ เล่มที่ 5 นั้นชื่อเรื่องอะไรครับเห็นเป็น ... มานานแล้ว