ความเห็น 4380

" ไม่ง่ายและไม่ยาก ถึงเหนื่อยแต่สนุก "

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.227
เขียนเมื่อ 

     คุณลูกหมูอ้วนครับ หากยังอยู่ ให้ลองปรับภาพ Image2.jpg ให้เล็กลง เหลือสัก 160X160 จะพอดีครับ ใช้ programe ดูรูป ไปที่คำสั่งพวก edit แล้ว เลือก resize เลือกต่อที่หน่วย pixels แล้วกำหนดสัก 160 X...