ความเห็น 43594

ค้นหาช่องโหว่ของ KnowledgeVolution - การใช้ทรัพยากรใน gotoknow V2 ในทางบ่อนทำลาย !!!!

เขียนเมื่อ 

การออกแบบระบบนี้เป็นระบบที่ค่อนข้างมองโลกในแง่ดีคะ โดยดูจากความต้องการของกลุ่มผู้ใช้เพื่อการจัดการความรู้เป็นหลัก

เช่น เราอนุญาตให้นำไฟล์อะไรก็ได้ขึ้นมาใส่ ไม่ว่าจะเป็น powerpoint, pdf, word เป็นต้น เรายังไม่ได้ติด virus scan ไฟล์ จนกว่าจะได้เครื่องใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีพอ เพราะ การกระทำนี้อาจจะกิน resource เยอะคะ ดังนั้น ก็อยู่ที่จรรยาบรรณของผู้ใส่ไฟล์เป็นหลักคะ

ส่วนเรื่องการให้ซ่อนไฟล์ หรือ ปัจจุบันเปลี่ยนคำเป็น "ไม่แสดงต่อผู้อื่น" เราก็มีเจตนาดีคะ เช่น บางท่านอาจยังไม่พร้อมที่จะ share ไฟล์นั้น เช่น word ยังพิมพ์ไม่เสร็จ Powerpoint ก็ยังตกแต่งไม่ดี เป็นต้นคะ แต่ก็อยากวางไว้ในระบบ เพื่อจะได้เปิดได้ทุกทีคะ จริงๆ แล้ว ยังคิดอยู่ว่า คุณสมบัตินี้จำเป็นหรือไม่ ถ้าไม่จำเป็น ก็สามารถเอาออกได้นะค่ะ