ความเห็น 43552

ฟัง: เซียนฟัง

จันทรรัตน์
IP: xxx.28.25.162
เขียนเมื่อ 

ไม่มั่นใจว่าตัวดิฉันเองจะเข้าใจและสามารถแยกแยะความหมายของ Hear กับ Listen ในภาษาอังกฤษค่ะ แต่ประทับใจในความหมายของ Listen ที่ถูกนำไปใช้ในเพลงรักที่ชื่อ Rhythm of the rain จากนักประพันธ์เพลงตาบอด ซึ่งเชื่อมโยงเสียงฝนตกไปถึงภาพของการอกหักจากผู้หญิงคนหนึ่ง และรวมความคิดความฝันไว้ในนั้น Listen จึงคงจะบวกจินตนาการและประสบการณ์ของคนฟังเข้าไปด้วย

แต่ถ้าเป็นภาษาไทย การฟังเป็น คงรวมถึงการฟังช่องว่างระหว่างประโยค จังหวะ และน้ำหนักเสียงของผู้พูดด้วยค่ะ