ความเห็น 43548

ฟัง: เซียนฟัง

เขียนเมื่อ 
ไม่เชิญแต่ก็จะมา .. จะว่าเรื่อง Hear กับ Listen โดยไม่ได้เปิดตำรา ... คำแรกคงเป็นอาการแค่บ่งบอกว่าประสาทสัมผัสคือโสตประสาทได้รับคลื่นเสียงในย่าน Audio Frequency ประมาณ 20-20000 Hertzs เข้ามา เกิดการได้ยิน ไม่ได้มุ่งเน้นเจตนาหรือการเข้าใจความหมาย ส่วน Listen นั้น น่าจะเริ่มจากเจตนาที่จะ Hear โดยหวังจะเก็บเกี่ยวความหมายของเรื่องราวไปคิด ไปขยายผล และใช้ประโยชน์ กระมัง .. หมายเหตุ : ห้ามเชื่อโดยทันที เพราะนึกไปพิมพ์ไป ไม่มีตำราอ้างอิง .. นะน้อง.