ความเห็น 43536

ชีวิตที่พอเพียง : 56. คุยกับลูก

เขียนเมื่อ 
ขอบพระคุณค่ะ หนูได้อ่านเรื่องเล่าของอาจารย์มองเห็นภาพความรักของพ่อแม่ลูก ความรักของพ่อที่รักลูกแบบ unconditional love "ยิ่งให้ยิ่งได้" ได้จิตใจที่อ่อนโยน เข้าใจและให้อภัยผู้อื่นได้ และเข้าใจชีวิตที่รู้จักกับความพอเพียงและไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นของอาจารย์