ความเห็น 43533

ชีวิตที่พอเพียง : 56. คุยกับลูก

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณค่ะ วันนี้ตื่นเช้ามาได้อ่านเหมือนได้นั่งรถไปด้วยอีกคน เรื่องเหล่านี้เข้าใจได้ไม่พร้อมกัน ไม่อยู่ที่อายุ   กำไร ส่วนที่สำคัญที่สุดในการให้ unconditional love แก่ผู้อื่น   ไม่ใช่กำไรในลักษณะที่คนอื่นให้ความรักตอบแทนแก่เรา    แต่เป็นผลจากการที่เราปลูก จิตใจของผู้ให้ขึ้นภายในหัวใจของเราเอง   ขอบคุณอีกครั้งค่ะ