ความเห็น 43492

ค้นหาช่องโหว่ของ KnowledgeVolution - การใช้ทรัพยากรใน gotoknow V2 ในทางบ่อนทำลาย !!!!

เขียนเมื่อ 

     ผมมองว่าเป็นบันทึกหนึ่งที่มีคุณภาพเลยครับ และเชื่อว่าสื่อออกมาให้ผมคนที่ไม่ค่อยเข้าใจการพัฒนาเชิงระบบ IT ได้มองเห็นภาพเลยครับ ขอบคุณนายบอน! มากครับผม