ความเห็น 43418

สรุปการนำผล CAR มาปรับปรุงการดำเนินงาน

เขียนเมื่อ 

กะว่าจะเล่าเรื่องประเมินของ มอ.ให้ฟัง แต่ช้ากว่าคุณเมตตา จนได้ 

ฟังจากที่คุณบอยเล่า ทำให้พอมองเห็นบรรยากาศในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพของหน่วยงาน ว่าทุกคนในหน่วยงาน ให้ความร่วมมือ กันดีมาก ครบกระบวนการ PDCA แถมด้วย KM  อย่าลืมนำมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะ จะรอติดตามอ่านค่ะ