ความเห็น 43382

Mind & Spiritual(6): ฉันไม่ใช่ผู้บรรลุธรรม

เขียนเมื่อ 

ดีจังค่ะ ชอบจัง

อยากเรียนรู้ที่จะพัฒนา และเข้าใจ จิต ของตนเอง เช่นกันค่ะ

เพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ อย่างมีความสุขค่ะ