ความเห็น 43142

สรุปการนำผล CAR มาปรับปรุงการดำเนินงาน

เขียนเมื่อ 

ประเมิน กัน มากมาย  

ผมขออนุญาต เสนอว่า  บอกคนตรวจให้  มาพร้อมๆกัน   ก็ได้

เกณฑ์  กฏต่างๆ  ที่สร้างขึ้นมา   ก็ซ้ำๆกัน

 

เอาเวลาไป เตรียมเอกสาร  จน อาจารย์ หมดเวลา ไปสอน ไปเตรียมสอน ไปวิจัย 

ตรวจแบบเน้น "พฤติกรรม"  จะ สนุกกว่า ตรวจ แฟ้ม ตรวจเอกสาร  และ คุยกับเด็กไม่กี่คน