ความเห็น 430

ตกผลึกจากเรื่องเล่าชาว Office

อนุวัทย์ เรืองจันทร์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

อยากเห็นชาว Office ช่วยตกผลึก คุณภาพ เกี่ยวกับการพัฒนางาน 5 ระดับ(งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา)วันนี้มีหลายหน่วยงานที่เป็น Best Practice ในงานต่าง ๆ อาทิเช่น สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หน่วยงานอื่น ๆ ด้วยนะครับ งานห้องปฏิบัติงานมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจการพัฒนางาน มาร่วมเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ