ความเห็น 42997

การคิดและพูดแบบ Optimistic กับ Pessimistic ให้ผลที่แตกต่างกันอย่างมากนะคะ

ทวิช
IP: xxx.12.74.8
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วย! 

จะเริ่มหัดที่ตัวเองก่อนนะครับ