ความเห็น 42896

เริ่มวันใหม่กับ gotoknow

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์เมตตา...                                 

  • อ่านบันทึกของอาจารย์แล้วประทับใจมากครับ... เพิ่งทราบว่า มีท่านผู้อ่านติดตาม "ข้อคิดเห็น (comment)" เป็นครั้งแรก...
  • ผมเข้ามา Go2Know อย่าง Go2No (คนที่ไปไม่ถึงไหน)... เข้ามาแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับครูบาอาจารย์ พี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ หลายท่าน

(1). ครั้งแรกท่านอาจารย์มาลินีชวนให้สมัครเข้าเป็นสมาชิก Go2Know เห็นครูบาอาจารย์หลายท่านแล้วตกใจ...

(2). ทำใจให้หายตกใจอยู่เกือบเดือนถึงจะกล้าสมัคร (เป็นโรคปอดเรื้อรัง... "ปอดแหก")

(3). เมื่อเข้ามาแล้ว... ผมมั่นใจว่า Go2Know มีฐานะคล้ายกับเป็นมหาวิทยาลัยเปิด หรือสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ที่ใครๆ ก็เข้ามาศึกษา หาความรู้ได้ 

(4). ที่นี่ (G2K) มีครูบาอาจารย์หลายท่านที่ให้ความช่วยเหลือ อนุเคราะห์เสมอมา เช่น อาจารย์ Beeman สังเกตว่า ผมนำรูปขึ้นไม่เป็น > ตั้งข้อสังเกต > อาจารย์มาลินีท่านสอนผ่านบล็อก (B2B) จนทำได้ // เวลาพิมพ์ผิดมีอาจารย์ขจิตเตือนด้วยว่า พิมพ์ผิด ทำให้แก้ไขใหม่ให้ดีขึ้นได้ ฯลฯ

(5). ในทัศนะของผม... G2K มีฐานะเป็นสถาบันการศึกษาเปิด เป็นชุมชมแห่งการเรียนรู้ และเป็นที่พักพิงทางใจไปพร้อมๆ กัน (แบบ multitask หรือได้งานหลายอย่าง)

ความพยายามของท่านอาจารย์จันทวรรณ ท่านอาจารย์ธวัชชัย และทีมงาน(ดูเหมือนทีมงานท่านจะมี 2 ท่านนี่นา...)นับว่า น่ากล่าว สาธุ สาธุ สาธุมาก

  • ทีมงาน G2K ทำให้ "มอ." ดังไปทุกทวีปแล้ว...ต่อไปคนไทยไปที่ไหนก็จะแวะเข้ามาแลกเปลี่ยน เรียนรู้กันผ่าน G2K

ขอขอบพระคุณ ขอขอบคุณทุกท่านใน G2K ครับ...