ความเห็น 4289

แนวคิดสวัสดิการชุมชน

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 
ขบวนสัจจะลดรายจ่ายวันละ1บาทของสงขลาดูท่าจะไปได้สวยแล้ว (ในเชิงอุดมการณ์และรูปแบบ) ขั้นตอนต่อไปน่าจะเคลื่อนไปยังการจัดการทุนอื่นๆ  อาจจะนำร่องตำบลเข้มแข็งที่เป็นแกนก่อน
ทำอย่างไรให้ทุนแรงงาน เวลา วัฒนธรรม ทรัพยากร เป็นต้น เกิดการออม เกื้อกูลช่วยเหลือกันเช่นเดียวกับทุนเงินตรา อาจารย์สนใจบ้างมั้ยครับ?