ความเห็น 42888

การคิดและพูดแบบ Optimistic กับ Pessimistic ให้ผลที่แตกต่างกันอย่างมากนะคะ

เขียนเมื่อ 

พี่โอ๋ โทษทีคะ พิมพ์ผิดไปในความเห็นแรก ที่ถูกต้องเป็น Pessimistic นะคะ