ความเห็น 42861

Mind & Spiritual(6): ฉันไม่ใช่ผู้บรรลุธรรม

เขียนเมื่อ 

    ดีครับ .. อ่านแล้วชอบ และจะขอขอบคุณด้วยการช่วยพิสูจน์อักษรเล็กน้อย ดังนี้ ..

  • โต้ตอบกับทุกสิ้ง 
  • เข้าใจในสิ่งนั้นอย่างท่องแท้ 

     เดินหน้าต่อไปนะครับ พอใจกับสิ่งที่มี ที่เป็น เห็นทุกอย่างตามที่เป็นจริง และจัดการให้มีปฏิสัมพันธ์กับทุกสรรพสิ่งได้อย่าง ถูกต้อง มิใช่ ถูกใจ แล้ว ความสุข ความอิ่มใจ จะตามมา และอยู่กับเราได้นาน โดยเราไม่ต้อง อยาก ได้มันแต่อย่างใด