ความเห็น 428017

เพลงสอนหลักภาษาไทย..ยังไม่หมด

ณภัทร
IP: xxx.123.231.176
เขียนเมื่อ 

ผมอยากจะนำไปเผยแพร่ (ใช้ในการจัดการเรียนการสอน) ไม่ทราบจะได้หรือไม่ครับ และผมต้องเขียนลงในแผนการสอนด้วย หากได้กรุณา ตอบให้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูง

ณภัทร