ความเห็น 42795

โครงการที่โรงเรียนคัดเลือกให้เป็นหนึ่งนวัตกรรม

เขียนเมื่อ 

ขอเสริมด้วยความเคารพ

(ที่เขียน มา ดีแล้ว  ผมแค่ขอแจม)

 

ข้อที่ 1   เรื่องเป้าหมาย  ผมคิดว่า  เน้นให้เด็ก  ค้นพบตัวเอง  พบ "จริต"ตนเอง  พบ"อารมณ์และวิธีควบคุม"ตนเอง

เกิดการเรียนรุ้เชิงประจักษ์    เกิด constructionism learning

 

พบ Learn how to learn

เน้น การพ่ายแพ้ ผิดพลาด  แล้ว ลุกขึ้นสู้ คิดใหม่ ทำใหม่

อย่าไปเน้น กลุ่มเด็กที่เก่ง ทำสำเร็จ  จนเกินงาม

ควรมีรางวัลมากมาย  ถ้วยบู้บี้  ถ้วยใกล้ธง  ถ้วยตกน้ำ ถ้วยขยัน   ฯลฯ  ใครๆก็ได้รางวัล  แต่ คนละประเภท