ความเห็น 42726

สวรรค์อยู่ที่การทำงานนี่เอง

Augustman
IP: xxx.113.80.8
เขียนเมื่อ 
"ล้างชามด้วยความสุข" ก่อนหน้านั้น หน้าที่ล้างชามเป็นของแม่ของลูกและลูกๆ แต่มาระยะหลังนี่หน้าที่ดังกล่าวนี้ ตกเป็นของอาตมาแต่ผู้เดียว เป็นส่วนใหญ่ ก็มาหวนคิดถึงข้อเขียนของคุณหมอประเวศ วะสี ในหนังสือ "วิธีแก้เซ็งสร้างสุข" ว่า การล้างชาม และ การซักผ้า ก็มีความสุขได้ จึงพิจารณาแล้วรำลึกตามก็เห็นจริง คือว่า มีสติอยู่กับปัจจุบัน เมื่อน้ำกระทบชามก็ระลึกรู้ จิตจดจ่ออยู่กับชาม ชามสะอาดก็รู้ว่ามันสะอาดปิติน้อยๆก็เกิดขึ้น ทำไปเรื่อยๆ แม้ชามกองโตเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกเบื่อ ...ในชีวิตประจำวันทุกๆอย่าง หากเราทำไปอย่างมีสติด้วยจิตใจที่สงบ เบิกบาน ความทุกข์ ความเครียด ความเซ็งก็เกิดไม่ได้ ดังคำกล่าวที่ว่า "การทำงาน คือ การปฏิบัติธรรม" ฉะนี้แล.. เพิ่งมีโอกาสเปิดเข้ามาอ่าน ก็ขอร่วมแจมด้วยคน