ความเห็น 426272

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะP

ขอบคุณที่ชมค่ะ ดิฉันเขียนสบายๆstyle good livingค่ะ

คนเรา ถ้า มีการเตรียมตัวมาอย่างดี ในช่วงชีวิตการทำงาน พออายุมากขึ้น   ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรค่ะ เพราะการงานก็ไม่คั่งค้างเท่าไรแล้ว เงินออมถ้ามีพอ ก็ไม่เดือดร้อน และถ้าสุขภาพดี  จะเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุขค่ะ 

ดีใจด้วยค่ะ ทีคุณ นาย บัณฑูร - ทองตั 

มีครอบครัวที่อบอุ่นมากค่ะ