ความเห็น 42616

Mind & Spiritual(1): เริ่มเรียนรู้เรื่อง"จิต"ตน

เขียนเมื่อ 

เคยไปฝึกนั่งสมาธิเหมือนกันค่ะ แรกๆ รู้สึกอึดอัดมาก แต่ฝึกไปสักพัก ก็เริ่มสงบ และนิ่ง และรู้เท่าทันตัวเองมากขี้นค่ะ