ความเห็น 42564

หญ้าแฝกน่าน ฉบับชาวบ้าน

ชาวน่าน
IP: xxx.188.62.59
เขียนเมื่อ 

ดีใจ และขอบคุณ ที่ คุณวิชัย ปัตถมสิงหไชย ชาวน่านที่ไปอยู่ จ.เชียงใหม่  ไม่ลืมน่าน ช่วยเหลือประสานงานให้ข้อมูลดี ๆ กระทั่ง ม.จ.ภีศเดช รัชนี เสด็จน่าน  ท่านยังได้ออกรายการกรองสถานการณ์และตรัสตอบเกี่ยวกับศูนย์โครงการหลวง ปัจจุบันมี 37 แห่ง และหากมีอีกจะเป็นศูนย์ที่ 38 ที่ จ.น่านและล่าสุดเราทราบมาว่า พระองค์ กับปลัดกระทรวง อีก 2 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตร และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน จะมาน่านในวันที่ 1 กรกฏาคม 2549 สืบเนื่องจากการเสด็จ ระหว่าง 22 - 23 มิถุนายน ศกนี้