ความเห็น 425625

การเป็นพวก...คุณมีความเห็นอย่างไรคะ

ขอบคุณค่ะ

ประวัติศาตร์ย้อนรอยไปๆมาๆนะคะ.......เรื่อง "พวก" "การสร้างพวก" เข้มข้นไปเสียทุกวงการ.....

พากันเป็นพวกเพื่อทำความดี...ดีกว่า....แต่ดีแล้วต้องไม่ใช่ดีเพื่อตัวเอง.....จริงไหมคะ